CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE MIỀN NAM

Địa Chỉ: 185/63/20 Đường NGô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Số Điện Thoại: 0908894439  – 0986413297